Privacy Policy


Wij respecteren de privacy van u als gebruiker, daarom zorgen wij ervoor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte persoonsgegevens van uw bezoek op onze website en toegestuurde inschrijfformulieren en mail worden opgenomen in een gegevensbestand van Oldies Club Neerkant en zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld.
Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Daarom houden wij ons strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw recht om inzage te bieden in uw persoonsgegevens, deze gegevens te controleren of te laten verwijderen. Ook is het mogelijk om op uw verzoek een gegevensexport aan te leveren met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken.
Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.
Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van de persoonsgegevens, dan helpen wij u graag.
Neem gerust contact met ons op. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oldies Club Neerkant verwerkt gegevens die u ons mededeelt, bijvoorbeeld mondeling, schriftelijk, via onze website of via E-mail.

Het verwerken van jouw persoonsgegevens wordt gebruikt om:
• Reserveringen van tafels voor een platenbeurs af te handelen;
• te kunnen reageren op vragen die u ons stelt via het ‘contact formulier’;
• na uw aanmelding u een nieuwsbrief te kunnen sturen.


De informatie zal alleen intern gebruikt worden en wordt niet doorgegeven of doorverkocht aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld om te voldoen aan wettelijke eisen. Uw gegevens zijn veilig. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze website.
Wijzigingen in deze privacyverklaring worden bekend gemaakt op deze pagina.

 

Website

De website van Oldies Club Neerkant, www.oldiesclubneerkant.nl, is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent. Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

De website van Oldies Club Neerkant kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van eventuele derden of hun sites heeft Oldies Club Neerkant geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 

Contact

Als u wenst te reageren op het privacy beleid van Oldies Club Neerkant, dan kunt u contact met ons opnemen: